The DariaSzczepaniec Rose

The DariaSzczepaniec Rose

Na pamiątkę pierwszych wspólnych świąt

The DariaSzczepaniec Rose was planted in our Public Rose Garden in 2019.