The Oma-Dikkie Rose

The Oma-Dikkie Rose

Voor mijn allerliefste oma.

The Oma-Dikkie Rose was planted in our Memorial Rose Garden in 2020.