The Maria_Bugajewska Rose

The Maria_Bugajewska Rose

Zawsze pozostaniesz w naszej pamieci i sercu xxx

The Maria_Bugajewska Rose was planted in our Memorial Rose Garden in 2019.